Föreningen Sinisten Vaunujen Ystävät ry (ungefär: De Blåa Vangnarnas Vänner rf.)

Är en ideel förening som är grundad år 2019 och stävar till att behålla en levande järnvägshistoria. Verksamheten fokuserar sig på renoverig, underhåll och trafikering. Med fordonsflottan kan vi trafikera runtom i hela Finland. Med frivilliga krafter underhåller, trafikerar och renoverar föreningen fordonen. Vi har sammarbete med VR-Group Oy, järnvägsmuséet och andra muséjärvägsföreningar. Föreningen utbildar och skolar sin medlemmar kontinuerligt. Underhåll, renovering samt förvaringen av vagnparken är föreningens största utgifter.

Om ni vill understöda bevarande av gamla rälsfordon och levande järnvägshistoria, så gör ni det bäst genom att bli understödsmedlem eller sammarbetspartener. Vem som helst kan bli understödsmedlem och medlemsskapet binder en inte till att deltaga talko, praktiska verksammheten, eller andra uppdrag. Som sammarbetsparten godkänner vi företag och samfund. Till föreningen kan ni också ansluta er och bidra med frivilligt talkoarbete och deltaga i talko evenemangen som arrangerar flera gånger per år. För hela familjen finns det mångsidiga och trevliga uppgifter av varierande slag.
Den frivilliga medlemsavgiften för understödsmedlemmar är 30€ (med Resiina-tidningen)/20€ (utan Resiina-tidningen) per år.